Ridning i Silkeborgskovene

Silkeborg kommune oplever i stigende grad ridning i områder, hvor ridning er uønsket på grund af bl.a. stor publikumsintensitet, sårbar natur, hundesove og små uegnede stier mm.


Kommunen henstiller til at ryttere respetere de ’ridefri zoner’ i skovene omkring Silkeborg.

l langt størstedelen af Vesterskoven, Nordskoven, Østerskoven, Sønderskoven, Hvinningdal skov og Thorsø bakker er man meget velkommen til at ride (i skridt, trav og tølt) på skovvejene, der er bredere end 2,5 meter samt på andre veje, hvor det ifølge skilte (piktogrammer) er tilladt. Der må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer.


Læs mere om ridning i naturen, og de forskellige retningslinjer, på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ridning/

Du er meget velkommen til at dele denne mail med andre ryttere i området.

På forhånd tak fordi du viser hensyn og hjælper os med at passe både på naturen og andre mennesker og dyr i skovene.


Venlig hilsen

Karen Højfeldt Rasmussen
Naturcenterleder, formidling og friluftsliv | Søhøjlandet
+45 72 54 39 55 | +45 25 26 95 66 | karas@nst.dk

Badning med heste er ikke tilladt i Schoubye Sø

(også kaldet Den Kunstige Sø)


Det giver næringsstoftilførsel til det sårbare vandmiljø, det sviner stranden og vandet til med hestemøg og giver i det hele taget konflikt med badegæster og besøgende omkring søen.

Silkeborg Kommune overvåger både naturtilstand og badevandskvalitet i søen.

Herfra er der stor bekymring for den tiltagende forurening og der har været drøftelser imellem Naturstyrelsen og Kommunen om, at det vil kunne blive nødvendigt af spærre dele af Hårup Sande af for ridning generelt, hvis ikke det lykkedes at forhindre rytteres brug af søen til hestebadning. Det skulle vi meget gerne komme i forkøbet.


Henvendelsen her er et led i bestræbelserne på at forebygge en gentagelse af tidligere års benyttelse af søen til hestebadning.

I må meget gerne hjælpe med at sprede budskabet – både fra mund til mund og ved opslag i klubblade og på hjemmesider så de ryttere, der kommer til udefra også kender reglerne.Med venlig hilsen


Christian Lylloff Qvortrup
Skovfoged
Mobil:   (+45) 40 28 05 68
chq@nst.dk